Aktualności

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 13 stycznia 2017 roku

Więcej o: KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 13 stycznia 2017 roku

Na podstawie § 4  ust. 1 i  § 8  pkt. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych  ( M. P. poz. 185 ) w związku z zarządzonymi przez Wojewodę Lubelskiego na dzień 2 kwietnia 2017 roku wyborami uzupełniającymi w okręgu  wyborczym nr 15 do Rady Gminy Krzczonów informuję, Więcej „KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 13 stycznia 2017 roku”

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 10 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 371 §2 i §3 w zw. z art. 385 §2  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)  niniejszym podaje się do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzczonów

Treść obwieszczenia w załączniku:
pdf Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
(rozmiar pliku: 372 KB)

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie

Więcej o: Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie

W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków przypominam, że od dnia 28 grudnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r. poz. 2091).

 

Więcej „Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie”

Do góry