Aktualności

Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzczonowie

            Szanowni Państwo,      
w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Więcej „Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzczonowie”

Taryfy na okres 3 lat od 12 października 2021 r.

Gmina Krzczonów, działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedstawia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujące od dnia 12 października 2021 r. na okres 3 lat dla odbiorców usług.

Więcej „Taryfy na okres 3 lat od 12 października 2021 r.”

Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącą działkę o Nr ew. 2/8 położoną w obrębie geodezyjnym Krzczonów Folwark

Data ogłoszenia: 05.10.2021 r.
Termin składania ofert: 08.11.2021 r. 11:00
Treść:

Wójt Gminy Krzczonów

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącą działkę o Nr ew. 2/8 położoną w obrębie geodezyjnym Krzczonów Folwark z przeznaczeniem na prowadzenie bezdotykowej myjni samochodowej lub na prowadzenie bezdotykowej myjni samochodowej i stacji tankowania pojazdów (ON i PB lub ON, PB i LPG) lub na prowadzenie bezdotykowej myjni samochodowej i stacji kontroli pojazdów na okres 30 Więcej „Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącą działkę o Nr ew. 2/8 położoną w obrębie geodezyjnym Krzczonów Folwark”

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Więcej o: CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Więcej „CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW”

Kampania „16 Dni Bez Przemocy”

Więcej o: Kampania „16 Dni Bez Przemocy”

Kampania „16 Dni Bez Przemocy” potrwa od 25 listopada 2021r. do 10 grudnia 2021 r.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka. Więcej „Kampania „16 Dni Bez Przemocy””

Przerwa w dostawie wody- Krzczonów ul. Rynkowa i Wójtostwo

Więcej o: Przerwa w dostawie wody- Krzczonów ul. Rynkowa i Wójtostwo

W związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 18.11.2021 r. (czwartek) informujemy o przerwie w dostawie wody w miejscowości Krzczonów ul. Rynkowa oraz ul. Wójtostwo od nr 1 do 17. Planowane wznowienie dostaw wody nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

 „Program współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Priorytetowym zadaniem władz samorządowych Gminy Krzczonów jest rozwój gminy oraz poprawa jakości życia jej mieszkańców. Realizacja tych celów jest możliwa m.in. dzięki współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, która odbywa się w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta zobowiązuje samorządy do współpracy z organizacjami pozarządowymi. Więcej „Ogłoszenie o konsultacjach społecznych”

Do góry