Aktualności

Zaproszenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzczonowie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Nowa szansa – AKTYWIZACJA”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Spotkanie odbędzie się 26 lipca 2024 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krzczonów.

Więcej „Zaproszenie”

Szanowni Państwo

Apelujemy o nie wystawianie odpadów zmieszanych w workach do segregacji. W razie gdy z jakiegoś powodu odpady zmieszane nie mieszczą się w pojemniku na odpady, należy wystawić je w czarnym 120 litrowym worku, zakupionym we własnym zakresie.

Każda z frakcji jest odbierana przez firmę odbierającą odpady innym samochodem. Podczas odbioru, gdy jest odbierana frakcja posegregowana, pracownicy firmy odbierającej odpady nie zabierają worków gdy okazuje się, że są w nich odpady zmieszane. Podczas odbioru frakcji zmieszanej pracownicy nie zabierają worków kolorowych, bo słusznie uważają, że jest tam frakcja posegregowana. Dlatego zdarza się, że finalnie odpady zostają nie odebrane.

 Proszę również o zwrócenie uwagi na prawidłową segregację oraz o zgniatanie butelek przed wrzuceniem do worka.

UWAGA ROLNICY

Wójt Gminy Krzczonów informuje, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Krzczonów niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (gradobicia) istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach. Szkody w gospodarstwach rolnych powinny zostać zgłoszone niezwłocznie po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków przez właścicieli gospodarstw rolnych. Wypełniony wniosek należny złożyć w Urzędzie Gminy Krzczonów w pok. nr 8 do dnia 19 lipca 2024 r. Po tym terminie komisja przystąpi do szacowania strat w terenie.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (81) 5664058

Wniosek o szacowanie strat w załączniku.

docx Wniosek_o_oszacowanie_strat
 pdf Oświadczenie o produkcji zwierzęcej

Poszukujemy właściciela psa

Pies znajduje się w miejscowości Zielona, wygląda na zagubionego, jest zaniedbany, nie pozwala do siebie podejść.
Pilnie poszukujemy właściciela zanim pies będzie musiał trafić do schroniska. 
Telefon do Urzędu Gminy Krzczonów 81 5664058.

 

                pies Zielona 2       Pies Zielona 1

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

docierają do nas informacje o osobach podających się jako reprezentanci Urzędu Gminy Krzczonów i oferujących podpisanie umów, bezpośrednio w domach mieszkańców oraz na organizowanych spotkaniach. Umowy zdaniem osób zgłaszających dotyczą zakupu energii elektrycznej czy montażu instalacji pomp ciepła, fotowoltaiki itp.

Informujemy że osoby te nie reprezentują Gminy Krzczonów– Gmina Krzczonów nie organizuje jakichkolwiek spotkań z tym związanych! 

Nie  prowadzimy „terenowego” naboru ani spotkań wśród mieszkańców Gminy Krzczonów.

Jednocześnie przypominamy, w Urzędzie Gminy Krzczonów prowadzone jest biuro Programu Czyste Powietrze zgodnie z umowa zawartą z WFOŚiGW w Lublinie.

Wszelkie informację w sprawie programu można uzyskać na naszej stronie internetowej oraz/lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Krzczonów.

Prosimy o czujność w zawieraniu wszelkich zobowiązań!

UWAGA UCZESTNICY PROJEKTU – INSTALACJE KOTŁY NA BIOMASĘ

(MONTAŻ W RAMACH PROJEKTU GMINY Z 2021 r.)

Gmina Krzczonów informuje iż w dniach 1-10.07.2024 przedstawiciele FIRMY ZPH Krzaczek
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Klikawie będą przeprowadzać
obowiązkowy przegląd gwarancyjny kotłów na pellet.
Uwaga: PRZEGLĄD JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY
Przegląd przeprowadzą serwisanci Paweł Romsicki i Sebastian Tusiński. W przypadku
wątpliwości co do autentyczności osób odwiedzających Państwa domostwa informujemy, iż
mogą Państwo żądać od tych osób wglądu do dokumentów potwierdzających tożsamość.
Termin serwisu będzie ustalany z Państwem indywidualnie bezpośrednio przez serwis.
W przypadku niejasności, obaw z Państwa strony co do autentyczności procesu serwisu
gwarancyjnego prosimy o kontakt telefoniczny 81 566 40 79 lub osobiście w pok. nr 11 Urzędu Gminy
lub drogą email: karol.kuropiewski@krzczonow.pl.

Ogłoszenie

obraz_2024-05-15_122759402

Obowiązkowa lista ZUM

Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl/). Szczegóły ws. zmian programu „Czyste Powietrze” od 22 kwietnia: https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/nowe-zasady-w-programie-czyste-powietrze

Obowiązkowy audyt energetyczny

Informujemy, że od 14 czerwca 2024 r. – w przypadku kupna i montażu pompy ciepła z dotacją z programu „Czyste Powietrze” – obowiązkowo należy wykonać audyt energetyczny. Można na to dostać dodatkową dotację do 1 200 zł. Szczegóły: https://czystepowietrze.gov.pl/wazne-komunikaty/lepsze

Uwaga ! Program Czyste Powietrze

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami oraz zgłoszeniami telefonicznymi, które miały miejsce w ostatnich dniach, przestrzegamy mieszkańców Gminy Krzczonów przed pseudo-urzędowymi firmami oferującymi odpłatne usługi przygotowania wniosku o dotację i realizację prac budowlanych, których ulotki pojawiają się w Państwa skrzynkach pocztowych lub których przedstawiciele odwiedzają Państwa w domach. Więcej „Uwaga ! Program Czyste Powietrze”

UWAGA UCZESTNICY PROJEKTU „ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH = CZYSTE POWIETRZE W GMINIE KRZCZONÓW ”

DOTYCZY INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ZAMONTOWANYCH W LATACH 2017-2018

Szanowni Państwo informujemy, iż z dniem 23.07.2023 upływa okres gwarancji na montaż instalacji kolektorów słonecznych. Po tym terminie naprawy instalacji typu: brak ciśnienia ciepłej wody, nieprawidłowa praca pomp obiegowych, uszkodzenie zbiornika, uszkodzenie anody, grzałki elektrycznej, wycieki będą realizowane przez Państwa we własnym zakresie. Sytuacje związane z awariami na skutek warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych tj. uszkodzony na skutek pożaru czy przepięcia sterownik, uszkodzony mechanicznie na skutek nawałnicy czy gradobicia kolektor słoneczny będą w dalszym ciągu przez co najmniej rok objęte gwarancją ubezpieczeniową. Decyzyjność w zakresie uwzględnienia naprawy z ubezpieczenia podejmuje Urząd Gminy Krzczonów. Więcej „UWAGA UCZESTNICY PROJEKTU „ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH = CZYSTE POWIETRZE W GMINIE KRZCZONÓW ””

Ewidencja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Więcej o: Ewidencja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 tj.) gminy mają obowiązek ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zwracamy się z prośbą, aby każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Krzczonów wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków wypełnił załączoną ankietę zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i złożył ją do Urzędu Gminy Krzczonów. Więcej „Ewidencja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków”

Do góry