Aktualności

UWAGA UCZESTNICY PROJEKTU „ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH = CZYSTE POWIETRZE W GMINIE KRZCZONÓW ”

DOTYCZY INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ZAMONTOWANYCH W LATACH 2017-2018

Szanowni Państwo informujemy, iż z dniem 23.07.2023 upływa okres gwarancji na montaż instalacji kolektorów słonecznych. Po tym terminie naprawy instalacji typu: brak ciśnienia ciepłej wody, nieprawidłowa praca pomp obiegowych, uszkodzenie zbiornika, uszkodzenie anody, grzałki elektrycznej, wycieki będą realizowane przez Państwa we własnym zakresie. Sytuacje związane z awariami na skutek warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych tj. uszkodzony na skutek pożaru czy przepięcia sterownik, uszkodzony mechanicznie na skutek nawałnicy czy gradobicia kolektor słoneczny będą w dalszym ciągu przez co najmniej rok objęte gwarancją ubezpieczeniową. Decyzyjność w zakresie uwzględnienia naprawy z ubezpieczenia podejmuje Urząd Gminy Krzczonów. Więcej „UWAGA UCZESTNICY PROJEKTU „ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH = CZYSTE POWIETRZE W GMINIE KRZCZONÓW ””

Pomoc Żywnościowa

Więcej o: Pomoc Żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzczonowie informuje, że rozpoczął kwalifikowanie osób i rodzin z terenu Gminy Krzczonów do pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus. Więcej „Pomoc Żywnościowa”

Ewidencja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Więcej o: Ewidencja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 tj.) gminy mają obowiązek ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zwracamy się z prośbą, aby każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Krzczonów wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków wypełnił załączoną ankietę zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i złożył ją do Urzędu Gminy Krzczonów. Więcej „Ewidencja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków”

Informujemy, że Gmina Krzczonów przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Więcej o: Informujemy, że Gmina Krzczonów przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Mieszkańcy Gminy Krzczonów zainteresowani zakupem węgla po preferencyjnej cenie powinni złożyć wypełniony i podpisany wniosek do Urzędu Gminy Krzczonów. 

Cena 1 tony węgla nie przekroczy kwoty 2 tys. złotych brutto. Jedno gospodarstwo domowe może złożyć tylko jeden wniosek o zakup preferencyjny w 2022 r. w ilości nie większej niż 1,5 tony. Więcej „Informujemy, że Gmina Krzczonów przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych”

UWAŻAJ NA WŁAMYWACZY

Dzielnicowy Gminy Krzczonów Informuje:

W związku ze znaczącym wzrostem ilości przestępstw kradzieży z włamaniem do domów do których dochodzi na terenie garnizonu lubelskiego zaleca się mieszkańcom wzmożenie czujności sąsiedzkiej oraz właściwe zabezpieczenie mienia a ponadto natychmiastowe informowanie Komisariatu Policji w Bychawie w przypadku zaobserwowania:   Więcej „UWAŻAJ NA WŁAMYWACZY”

V Europejski Dnień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujmy, że z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości, działającej przy Komisji Europejskiej i we współpracy z Europolem, w ponad 20 państwach UE w dniu 21 czerwca 2023 r. organizowany będzie V Europejski Dnień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. jego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami.  Więcej „V Europejski Dnień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów”

Do góry