Jesteś tutaj:

Miesiąc: Grudzień 2020

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2020 r.

Więcej o: Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 54 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 22 grudnia 2020 r. Więcej „Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2020 r.”

Domowa Opieka Medyczna

Więcej o: Domowa Opieka Medyczna

W związku z rosnącą ilością zakażeń koronawirusem (COVID-19) Ministerstwo Zdrowia uruchomiło projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM), czyli systemu zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19 z grup podwyższonego ryzyka za pomocą aplikacji PulsoCare. Więcej „Domowa Opieka Medyczna”

Do góry