Jesteś tutaj:

Miesiąc: październik 2021

Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzczonowie

            Szanowni Państwo,      
w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Więcej „Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzczonowie”

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

Więcej o: INFORMACJA DOTYCZĄCA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

Właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe (szamba), powinni posiadać umowy na wywóz nieczystości ciekłych (ścieków) i dowody uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT).
Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888). Jeden rachunek nie załatwia sprawy. Jeżeli właściciel nie będzie mógł udowodnić, że wywoził ścieki ze swojej posesji regularnie, to za sam brak rachunków może zostać ukarany. Więcej „INFORMACJA DOTYCZĄCA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH”

Taryfy na okres 3 lat od 12 października 2021 r.

Gmina Krzczonów, działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedstawia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujące od dnia 12 października 2021 r. na okres 3 lat dla odbiorców usług.

Więcej „Taryfy na okres 3 lat od 12 października 2021 r.”

Do góry