Jesteś tutaj:

Dzień: 3 listopada 2021

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

 „Program współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Priorytetowym zadaniem władz samorządowych Gminy Krzczonów jest rozwój gminy oraz poprawa jakości życia jej mieszkańców. Realizacja tych celów jest możliwa m.in. dzięki współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, która odbywa się w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta zobowiązuje samorządy do współpracy z organizacjami pozarządowymi. Więcej „Ogłoszenie o konsultacjach społecznych”

Do góry