Jesteś tutaj:

Dzień: 2022-04-11

Projekt pn. Przebudowa drogi Gminnej nr 107290L w miejscowości Sobieska Wola II od km 2+298 do 2+869 km od km 2+869 do 2+951 km”

Więcej o: Projekt pn. Przebudowa drogi Gminnej nr 107290L w miejscowości Sobieska Wola II od km 2+298 do 2+869 km od km 2+869 do 2+951 km”

DOFINANSOWANO Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG NA ROK 2022

W ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia z  płyt typu JOMB na łącznej długości 653 m. Szerokość jezdni wynosić będzie 3,5 m. Drogi posiadać będą obustronne pobocza szerokości 0,75 m oraz nowe oznakowanie pionowe. Dla zwiększenia bezpieczeństwa zamontowana zostanie latarnia wyposażona w lampę LED z własnym hybrydowym systemem zasilania.
Termin przekazania do użytkowania: lipiec 2022 r. Więcej „Projekt pn. Przebudowa drogi Gminnej nr 107290L w miejscowości Sobieska Wola II od km 2+298 do 2+869 km od km 2+869 do 2+951 km””

Do góry