Jesteś tutaj:

Dzień: 2022-05-11

Informacja Ministra Klimatu i Środowiska

Szanowni Państwo, 

jednym z działań wynikających bezpośrednio z obowiązującego od dni 1 stycznia 2022 r. dokumentu strategicznego pn. „Aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2025 r. (z perspektywą do 2030 r. oraz do 2040 r.)” (zwanego dalej „AKPOP”) jest rozwój Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która utworzona została na podstawie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127). Więcej „Informacja Ministra Klimatu i Środowiska”

Do góry