Jesteś tutaj:

Dzień: 2022-09-09

Bezpłatna pomoc doradcza, językowa i w opiece nad dziećmi dla uchodźców z Ukrainy

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Fundacja ADRA Polska w partnerstwie z organizacją CARE otworzyła w Lublinie Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców. Placówka oferuje pomoc informacyjną i prawną, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, lekcje języka polskiego, opiekę nad dziećmi a nawet masaż odstresowujący.  Więcej „Bezpłatna pomoc doradcza, językowa i w opiece nad dziećmi dla uchodźców z Ukrainy”

Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju Gminy Krzczonów na lata 2022 – 2030

Więcej o: Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju Gminy Krzczonów na lata 2022 – 2030

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 i 4 ustawy  z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. tj. z 2021r. poz.1057) Wójt Gminy  Krzczonów informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju Gminy Krzczonów na lata 2022 – 2030.
Więcej „Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju Gminy Krzczonów na lata 2022 – 2030”

Do góry