Jesteś tutaj:

Miesiąc: luty 2023

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023

Wójt Gminy Krzczonów zawiadamia, że  otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2021 r. poz. 1535) w 2023 roku pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ogłoszony 3 lutego 2023 r. został rozstrzygnięty  i w jego wyniku: Więcej „Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023”

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

Więcej o: Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji. Więcej „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja”

20-26 luty 2023 r. – Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Więcej o: 20-26 luty 2023 r. – Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Mając na uwadze potrzebę stałego monitorowania sytuacji ofiar przestępstw oraz działań na rzecz poprawy ich położenia, 22 luty został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw. W związku z powyższym, w okresie od 20 lutego 2023 roku do 26 lutego 2023 roku obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, koordynowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W jego ramach w siedzibie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu udzielane będą bezpłatne porady prawne. Więcej „20-26 luty 2023 r. – Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

„Sposób na Sukces”

Szanowni Państwo, 

jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa o ogłoszeniu XXIII, jubileuszowej edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.  Więcej „„Sposób na Sukces””

„Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!

Więcej o: „Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!

Miniona sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz towarzyszące jej ograniczenia spowodowały pogorszenie się stanu psychicznego wielu osób. Skutki wprowadzonych obostrzeń – związanych z izolacją, ograniczeniem kontaktów międzyludzkich, ale także utrudnionym dostępem do świadczeń terapeutycznych, odczuły szczególnie mocno osoby z niepełnosprawnościami oraz ich najbliżsi.
Więcej „„Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!”

Do góry