Jesteś tutaj:

Dzień: 2023-02-28

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023

Wójt Gminy Krzczonów zawiadamia, że  otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2021 r. poz. 1535) w 2023 roku pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ogłoszony 3 lutego 2023 r. został rozstrzygnięty  i w jego wyniku: Więcej „Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023”

Do góry