Jesteś tutaj:

Miesiąc: luty 2023

Pomoc Żywnościowa

Więcej o: Pomoc Żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzczonowie informuje, że rozpoczął kwalifikowanie osób i rodzin z terenu Gminy Krzczonów do pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus. Więcej „Pomoc Żywnościowa”

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Krzczonów działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1372 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXIX/214/2022 Rady Gminy Krzczonów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Krzczonów. Więcej „OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT”

OGŁOSZENIE ws. przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie w sprawie aktualizacji listy rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt, Wójt Gminy Krzczonów uprzejmie informuje, że do dnia 15 lutego 2023 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Krzczonów przy ul. Spokojnej 7, 23-110 Krzczonów, przyjmowane są wnioski o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy. Więcej „OGŁOSZENIE ws. przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt”

500+

Więcej o: 500+

Szanowni mieszkańcy,
Od 1 lutego można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wnioski o świadczenie wychowawcze w wysokości  500 zł  na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Więcej „500+”

Do góry