Jesteś tutaj:

Autor: redaktor 3

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki Nr 2/24 położonej w obrębie geodezyjnym Krzczonów Folwark

Data ogłoszenia: 04.03.2021 r.
Termin składania ofert: 10.05.2021 r. godz. 11:00
Treść:

Wójt Gminy Krzczonów

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż zabudowanej działki Nr 2/24 położonej w obrębie geodezyjnym

Krzczonów Folwark.

Więcej „Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki Nr 2/24 położonej w obrębie geodezyjnym Krzczonów Folwark”

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021

Wójt Gminy Krzczonów

zawiadamia, że  otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2020 r. poz. 1057) w 2021 roku pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ogłoszony 3 lutego 2021 r. został rozstrzygnięty  i w jego wyniku:
Więcej „Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021”

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Więcej o: PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Obszar Województwo lubelskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 24.02.2021 (środa) do godz. 07:30 dnia 25.02.2021 (czwartek)
Zjawisko/stopień zagrożenia Kryteria Roztopy/1 (wszystkie powiaty) Szybkie topnienie pokrywy śnieżnej spowodowane wzrostem temperatury powietrza powyżej 0°C, trwającym przez co najmniej 2 doby, przy możliwym występowaniu opadów deszczu do 10 mm/24 h. Więcej „PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH”

Do góry