Jesteś tutaj:

Kategoria: KC-projekt

Cyfrowa gmina Krzczonów – podsumowanie projektu

Informujemy, że mikroprojekt  pn: „Cyfrowa gmina Krzczonów” został zakończony przez Gminę Krzczonów. Projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo – Wschodniej współfinansowanego z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz Rozwoju kompetencji cyfrowych”.

cyfrowe zakończenie

Całkowita wartość projektu: 16 796,10 zł, 
Wysokość dofinansowania: 16 795,79 zł

Celem mikroprojektu był rozwój kompetencji cyfrowych u 30 mieszkańców Gminy Krzczonów, którzy ukończyli 25 rok życia, w tym zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych poprzez skierowane do nich działania szkoleniowe. .

Szkolenia komputerowe skierowane do mieszkańców Gminy Krzczonów w wieku 25 lat i więcej prowadzone  były w ramach następujących modułów:

  • „Rodzic w Internecie”
  • „Mój biznes w sieci”
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”
  • „Działam w sieciach społecznościowych”
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
  • „Rolnik w sieci”
  • „Kultura w sieci”
  • „Microsoft Office – pakiet biurowy”

Nabór uczestników projektu w programie „Cyfrowa Gmina Krzczonów”

„Cyfrowa Gmina Krzczonów” jest projektem skierowanym do mieszkańców naszej gminy, którzy chcą podnieść kompetencje cyfrowe. Projekt jest dofinansowany w ramach projektu grantowego „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

plakat

Więcej „Nabór uczestników projektu w programie „Cyfrowa Gmina Krzczonów””

Do góry