Jesteś tutaj:

Kategoria: OPS – Aktualności

POMOC DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Lubelski Urząd Wojewódzki informuje, że działa bezpłatna, całodobowa infolinia 987, obsługiwana przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pod tym numerem można uzyskać adresy i telefony placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym na terenie województwa lubelskiego.

111111

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ARTYSTYCZNY – MÓJ CZAS Z DZIADKAMI

Więcej o: OGÓLNOPOLSKI KONKURS ARTYSTYCZNY – MÓJ CZAS Z DZIADKAMI

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora, organizator Programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora zaprasza szkoły, organizacje seniorskie, dzieci, młodzież z dziadkami, osoby indywidualne do udziału w naszych najnowszych konkursach:
Jak spędzamy czas wspólnie z dziadkami.
Jak dużo wiemy o naszej lokalnej historii. 
Proseniorski Junior Roku.
Prace w formie, krótkich opisów, zdjęć filmików prosimy o nadesłanie do 03.12.2022, na adres konkurs@manko.pl z dopiskiem tytułu konkursu. Więcej „OGÓLNOPOLSKI KONKURS ARTYSTYCZNY – MÓJ CZAS Z DZIADKAMI”

Zmiany w ustawie o źródłach ciepła

W ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967, 2127, 2185 i 2236) wprowadzone zostały następujące zmiany:

w art. 24: po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5c w brzmieniu:

5a. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się ust. 4 i 5 do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków zgodnie z ust. 1. Więcej „Zmiany w ustawie o źródłach ciepła”

Do góry