Jesteś tutaj:

Kategoria: OZE – aktualności

Zakończenie projektu OZE

Gmina Krzczonów zrealizowała projekt pn. „Energia ze źródeł odnawialnych= czyste powietrze w Gminie Krzczonów”.

Projekt został zakończony zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w terminie do dnia 07.04.2019 r. Projekt współfinansowany był środkami unijnymi w ramach Działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu zamontowanych zostało 421 instalacji solarnych, 84 instalacji fotowoltaicznych oraz 44 pieców na biomasę z dofinansowaniem na  poziomie 5 048 349,29 zł.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i współpracę w tak szeroko zakrojonym projekcie.

Więcej „Zakończenie projektu OZE”

Uruchomienie TIK

W ramach projektu  uruchomiony został System zarządzania energią pochodzącą z OZE. Wdrażany system wykorzystuje inteligentne zarządzanie energią w oparciu o Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Więcej „Uruchomienie TIK”

Informacja o zakończonych montażach PV

Z przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy montaż instalacji fotowoltaicznych w Naszej Gminie.

W przypadku nieprawidłowego działania zamontowanej instalacji lub uwidocznienia wad instalacji, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy poprzez informację przekazaną drogą mailową, telefoniczną bądź osobiście (pok. nr 7) w celu zgłoszenia usterki.

Po przyjeździe upoważnionych pracowników dokonają oni czynności sprawdzających w celu oceny powodów i skutków awarii.

Jeżeli usterki lub wady są objęte rękojmią lub gwarancją, serwisant powinien usunąć w przeciągu 2 dni roboczych. Jeżeli usunięcie niezwłoczne nie jest możliwe, usuniecie usterki powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z wykonania czynności sprawdzających chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.

W przypadku stwierdzenia usterki czy awarii z winy użytkownika, zostanie obciążony kosztami naprawy ustalonymi przez serwis.

Więcej „Informacja o zakończonych montażach PV”

Informacja o zakończeniu montażu instalacji solarnych

Z przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy montaż instalacji solarnych w Naszej Gminie.

W przypadku nieprawidłowego działania zamontowanej instalacji solarnej lub uwidocznienia wad instalacji, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy poprzez informację przekazaną drogą mailową, telefoniczną bądź osobiście (pok. nr 7) w celu zgłoszenia usterki.

Po przyjeździe upoważnionych pracowników dokonają oni czynności sprawdzających w celu oceny powodów i skutków awarii.

Więcej „Informacja o zakończeniu montażu instalacji solarnych”

Informacja o montażach instalacji PV

W związku z montażami instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krzczonów poniżej zamieszczamy instrukcje dotyczące parametrów oraz prawidłowej eksploatacji zainstalowanych w Państwa domach urządzeń.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z załączonymi materiałami oraz zastosowanie się do wskazanych zaleceń dotyczących eksploatacji. Pozwoli to na prawidłowe działanie zamontowanych instalacji oraz uniknięcie ewentualnych awarii.

 

Instrukcja obsługi instalacji fotowoltaicznej

loga

Do góry