Cmentarze

Cmentarz Rzymsko-Katolicki w Krzczonowie przy ul. Partyzantów

Został założony przypuszczalnie w pierwszym dwudziestopięcioleciu XIX wieku. Najciekawsze i najstarsze zachowane nagrobki (pochodzące z  XIX i początków XX wieku), wykonane głównie z kamienia i żeliwa, usytuowane są w środkowej jego części.


Rys. 1. Cmentarz parafialny w Krzczonowie, przy ul. Partyzantów 12 (czas powstania: 1809 r.), fot. Bogusław Okupny


Rys. 2. Cmentarz parafialny w Krzczonowie, fot. Bogusław Okupny


Rys. 3. Mogiła żołnierzy AK, fot. Weronika Portka

Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej przy drodze Krzczonów-Olszanka

Przy drodze prowadzącej do Krzczonowa (od strony Olszanki) znajduje się cmentarz z okresu I wojny światowej (założony w 1914 r.). Pochowano tu około 100 żołnierzy austro-węgierskich i 200 żołnierzy armii rosyjskiej. Pierwotnie był on otoczony wałem ziemnym, który z czasem uległ zatarciu. Obecnie teren wydzielony jest niewysokim drewnianym ogrodzeniem.

KRZCZONOW_CMEN-WOJ
Rys. 4. Cmentarz żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej z okresu I wojny światowej na polach za Krzczonowem, od strony drogi do Olszanki (czas powstania: 1914 r.), fot. Bogusław Okupny

W Krzczonowie znajdował się niegdyś jeszcze jeden cmentarz z okresu I wojny światowej, lecz nie został on wpisany do ewidencji cmentarzy wojennych i w chwili obecnej nie jest znana jego lokalizacja.  Wiadomo jednak, że pochowano tam około 74 żołnierzy, w tym: 40 z armii austro-węgierskiej oraz 34 z armii carskiej.

KRZCZONOW_CMEN-WOJ_2
Rys. 5. Zbiorowa mogiła żołnierzy armii austro-węgierskiej z okresu I wojny światowej na polach za Krzczonowem, od strony drogi do Krzczonowa Trzeciego (czas powstania: 1914 r.), fot. Bogusław Okupny

Mogiła wojenna z okresu I wojny światowej przy lasku koło Walentynowa

Wśród miejsc pamięci z tego okresu należy wskazać również mogiłę dwóch żołnierzy niemieckich, położoną w Walentynowie, przy drodze wiejskiej między posesjami. Została ona zdewastowana w latach 60-tych XX wieku. Pierwotnie umieszczone były na niej krzyże z porcelanowymi tabliczkami.

WALENTYNOW_miej pam
Rys. 6. Mogiła wojenna z okresu I wojny światowej w Walentynowie (czas powstania: 1915 r.), fot. Bogusław Okupny

Oprócz wyżej wymienionej mogiły, w Walentynowie znajduje się także mogiła pochodząca z okresu wojen szwedzkich. Zlokalizowana jest na zachód  od wsi w lesie zwanym Królewszczyzną. Ma ona formę kopca o średnicy 11 m i wysokości 2 m.  Pierwotnie otoczona była rowem.

Cmentarz Polsko-Katolicki w Kosarzewie Stróży


Rys. 7. Cmentarz Polsko-Katolicki w Kosarzewie Stróży (czas powstania:.), fot. Bogusław Okupny 

Cmentarz Rzymsko-Katolicki w Kosarzewie Stróży


Rys. 8. Cmentarz Rzymsko-Katolicki w Kosarzewie Stróży (czas powstania:.), fot. Bogusław Okupny 

Cmentarz parafialny w Sobieskiej Woli Pierwszej


Rys. 9. Cmentarz parafialny w Sobieskiej Woli Pierwszej(czas powstania:.), fot. Bogusław Okupny