Program „Czyste Powietrze”

Zrzut ekranu 2024-05-10 110551

Jaki jest cel Programu?

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do dofinansowania kwalifikują się następujące koszty:

  • Wymiana kotła na paliwo stałe (tzw. kopciucha) – na ekologiczne źródło ciepła;
  • Ocieplenie przegród budowlanych budynku;
  • Wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, bramy garażowej;
  • Wymianę instalacji C.O. i C.W.U. ;
  • Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (tzw. rekuperacji);
  • Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej;
  • Zakup audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

źródło: [https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html]

 Szczegółowe informacje dostępne w linkach poniżej.

Mapa Strony:

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

DANE LICZBOWE DOT. WDRAŻANIA PROGRAMU NA TERENIE GMINY KRZCZONÓW

Przydatne linki:

 

Informacje o Programie https://czystepowietrze.gov.pl
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html
Wymagana dokumentacja – ścieżka przez WFOŚiGW https://portal.wfos.lublin.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Lista ZUM https://lista-zum.ios.edu.pl
Kalkulator grubości izolacji https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl
Deklaracja CEEB https://zone.gunb.gov.pl/pl/deklaracja-ceeb