DANE LICZBOWE DOT. WDRAŻANIA PROGRAMU NA TERENIE GMINY KRZCZONÓW

czyste_powietrze_logo_v12-042

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 132

Liczba zawartych umów o dofinansowanie:  110

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 64

Kwota wypłaconych dotacji: 1 771 592,25 ZŁ

(stan na 30.06.2023)