Fauna

Przepraszamy – strona w trakcje aktualizacji; ostatnia wersja: 29 listopada 2016 r. godz. 09:41

Rozmaitość fauny uwarunkowana jest mozaiką biotopów. Na terenach źródliskowych i w strumieniach występuje kiełż zdrojowy – skorupiak czystych wód. Natomiast ekstensywnie użytkowane łąki są znakomitym siedliskiem dla wielu gatunków motyli, których obecność powiązana jest z występowaniem określonych roślin żywicielskich. Spotykamy tutaj m.in. pazia królowej, którego gąsienice żerują głównie na roślinach baldaszkowatych, mieniaka tęczowca – podstawową roślinę żywicielską jest wierzba oraz modraszka ikara, których występowanie jest uzależnione od obecności małych roślin motylkowych. Na terenach podmokłych występują także gatunki płazów takich jak rzekotka drzewna, kumak nizinny i ropucha szara. W parku występują też zaskrońce, żmije zygzakowate, padalce i jaszczurki zwinki.

Awifauna Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego różni się w zależności od siedliska: w lasach spotykamy sikory, pełzacze, drozdy, muchołówki, szpaki, bardzo nieliczne dzięcioły zielonosiwe oraz liczne dzięcioły zielone. Spośród ptaków szponiastych najliczniejsze są myszołowy, poza tym spotka się także jastrzębia gołębiarza, krogulca i kobuza, na podmokłych łąkach – derkacza, ptaka o skrytym trybie życia. Gatunek ten jest w Europie ma status narażonego na wyginięcie. Obecność cieków wodnych i piaszczystych skarp sprawia, że gniazduje tutaj zimorodek – ptak o niebieskim upierzeniu, który poluje na ryby.. Natomiast w stawach w Częstoborowicach możemy zaobserwować m.in. perkoza dwuczubego perkoza, krzyżówkę, głowienkę, czernicę, łabędzia niemego oraz łyski i korkoszki wodne. Z kolei rozległe pola to miejsce lęgowe wielu gatunków ptaków, m.in. skowronka, pokląskwy, pliszki żółtej, trznadla oraz potrzeszcza. Zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne, zwłaszcza tarninowe, to doodne miejsce dla dzierzby gąsiorka. Chętnie poluje tutaj nad polami na drobne gryzonie myszołów i pustułka. Wśród ssaków na uwagę zasługuje wydra i bóbr oraz nietoperze: mopek i gacek brunatny. Prócz tego spotyka się tutaj także łososie i sarny, które zwłaszcza w porze jesiennej i zimowej łączą się w kilku-kilkunastoosobnikowe stada.