Flora

Przepraszamy – strona w trakcie aktualizacji; ostatnia wersja: 29 listopada 2016 r, godz. 09:13

Bardzo ważnym elementem Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego są fragmenty ocalałych powierzchni dawnych puszcz, pokrywających znaczną cześć Wyżyny Lubelskiej. Szczególnie cenny jest tutaj 200-letni drzewostan dębu szypułkowego z udziałem buka, który znajduje się na północno-wschodniej granicy swojego  naturalnego zasięgu.

W lasach parku przeważają drzewa liściaste z udziałem grabu, lipy i dębu. Występują też bory mieszane i ciepłolubne dąbrowy świetliste. Spotykamy tutaj rzadkie rośliny m.in podkolan biały i zielonawy, lilia złotogłów, jaskiej kaszubski, wawrzynek wilczełyko, miodownik melisowaty. W największym rezerwacie parku („Las Królewski”) zachowały się cenne fragmenty muraw i zarośli kserotermicznych z charakterystyczną, rzadką roślinnością: zawilec wielkokwiatowy, turzyca niska, ostrożeń pannoński, powojnik prosty, oman wąskolistny, pajęcznica gałęzista. Ponadto w rezerwacie występuje bardzo rzadka w Polsce, cieszynianka wiosenna.

Równie cennym siedliskiem w dolinie Giełczwi i Radomirki są lasy łęgowe i olsy, Na pobliskich podmokłych łąkach występują rzadkie gatunki roślin: goryczka wąskolistna, nasięźrzał pospolity, podejźrzon księżycowy, lepiężnik różowy, ciemiężyca zielona i pełnik europejski.

Wśród grzybów możemy spotkać w parku interesujące okazy m.in. siedzunia sosnowego i sromotnika bezwstydnego.