Gminny Program Rewitalizacji

 

pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Krzczonów o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Krzczonów 
pdf Informacja podsumowująca przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego
pdf Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitet Rewitalizacji Gminy Krzczonów
pdf Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Krzczonów
pdf Ogłoszenie o naborze na członków I Kadencji Komitetu Rewitalizacji Gminy Krzczonów
pdf Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Krzczonów
pdf Sprawozdanie z partycypacji społecznej przy wyznaczaniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz konsultacji społecznych
 pdf Zarządzenie Nr 56/2024 Wójta Gminy Krzczonów z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2024-2030
pdf  

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Krzczonów

            Zalącznik 1. Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian 

            Załacznik 2. Karta przedsięwzięcia