Gminny Program Rewitalizacji

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzczonów o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Krzczonów 

Informacja podsumowująca przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitet Rewitalizacji Gminy Krzczonów