Inne obiekty

DSC_1273
Rys. 1. Młyn w Krzczonowie przy ul. Leśnej (czas powstania:), fot. Bogusław Okupny

DSC_1389
Rys. 2. Budynek Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Krzczonowie, Filii w Kosarzewie Dolnym (czas powstania: 1937 r.), fot. Bogusław Okupny

DSC_1209
Rys. 3. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonii Żuków (czas powstania: 1932 r.), fot. Bogusław Okupny