Instalacje OZE

Solar panel on a red roof reflecting the sun and the cloudless blue sky

Gmina Krzczonów ogłasza listę zakwalifikowanych osób do projektu „ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH = CZYSTE POWIETRZE  W GMINIE KRZCZONÓW” na Instalacje solarne, instalacje fotowoltaiczne otwarte (on-grind) i piece na biomasę.

Pobierz listę