Kapliczki

Kapliczki św. Jana Nepomucena

Naprzeciw kościoła w Krzczonowie (po przeciwnej stronie ul. Leśnej), znajduje się kapliczka z drewnianą rzeźbą św. Jana Nepomucena, który jest patronem mostów, chroniącym przed powodzią. Jego kult jest bardzo rozpowszechniony w całej Polsce. Kapliczki przydrożne tego świętego w regionie lubelskim przekraczają niemal dwukrotnie liczbę kapliczek poświęconych Maryi. W drewnianej domkowej kapliczce z ozdobnie wyciętym otworem znajduje się ludowa drewniana polichromowana figura wygięta w pięknym kontrapoście, z nowym krzyżem w ręku.


Rys. 1. Kapliczka przydrożna św. Jana Nepomucena w Krzczonowie (czas powstania: początek XX wieku), fot. Bogusław Okupny

Na obszarze gminy Krzczonów znajduje się jeszcze jedna kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena. Usytuowana jest ona w miejscowości Krzczonów Trzeci przy drodze, w pobliżu skrzyżowania prowadzącego do Sobieskiej Woli Pierwszej. Jest to murowana kapliczka na rzucie czworokąta z dwuspadowym dachem, wewnątrz której znajduje się drewniana figura świętego pochodząca prawdopodobnie z 1788 roku.

Kapliczki w pozostałych miejscowościach

PIOTRKOWEK_KAPL-1
Rys. 2. Kapliczka przydrożna w Piotrkówku (czas powstania: I połowa XX wieku), fot. Bogusław Okupny


Rys. 3. Kapliczka przydrożna w Piotrkówku, fot. Bogusław Okupny

POLICZYZNA_KAPL
Rys. 4. Kapliczka przydrożna w Policzyźnie (czas powstania: I połowa XX wieku), fot. Bogusław Okupny


Rys. 5. Kapliczka przydrożna w Teklinie (czas powstania: początek XX wieku), fot. Łukasz Surma


Rys. 6. Kapliczka przydrożna w Krzczonowie Trzecim (Borzęcin) (czas powstania: I połowa XX wieku), fot. Bogusław Okupny


Rys. 7. Kapliczka przydrożna w Gierniaku, fot. Bogusław Okupny


Rys. 8. Kapliczka przydrożna w Kosarzewie Górnym, fot. Bogusław Okupny


Rys. 9. Kapliczka przydrożna w Kosarzewie Górnym, fot. Weronika Portka


Rys. 10. Kapliczka przydrożna w Kosarzewie Dolnym, fot. Bogusław Okupny


Rys. 11. Kapliczka przydrożna w Krzczonowie Pierwszym, fot. Bogusław Okupny