Nowe kryterium do Banku Żywności

images

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzczonowie informuje, że od dnia 15 maja 2023r. zostały wprowadzone zmiany w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus z 220% do 235 %  kryterium dochodowego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społęTcznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeżeli dichód nie przekracza odpowiednio:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1 823,60zł,
  • dla osób w rodzinach – 1 410,00 zł na osobę w rodzinie

Osoby chętne do otrzymania w/w pomocy proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzczonowie, ul. Spokojna 7, 23-110 Krzczonów, tel. 81/5664023, celem uzyskania niezbędnego skierowania.

Pomoc żywnościowa w ramach w/w Programu będzie realizowana, w formie paczek żywnościowych, po wcześniejszym zakwalifikowaniu przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzczonowie.

Informacje dotyczące terminów wydawania żywności będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej https://krzczonow.pl/ops/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie OPS.

Szczegółowe informacje dotyczące POPŻ Podprogramu 2021 Plus znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus.