Oferta pomocy postpenitencjarnej dla osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie prowadzi pomoc postpenitencjarną dla osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie.

Dostępne formy pomocy:

– wsparcie mieszkaniowe – możliwość zamieszkania w Domu Pomocy Postpenitencjarnej i udziału w 3-miesięcznym programie readaptacji społecznej po opuszczeniu jednostki penitencjarnej;

– dopłata do czynszu lub opłat eksploatacyjnych lokalu, do którego były osadzony posiada tytuł prawny;

– wsparcie psychologa i terapeuty uzależnień;

– poradnictwo prawne;

– bezpłatne zawodowe kursy kwalifikacyjne;

– pomoc w znalezieniu pracy;

– wsparcie informacyjne i administracyjne, pomoc w sprawach urzędowych;

– pokrywanie kosztów specjalistycznego leczenia i rehabilitacji;

– pomoc doraźna (odzież, żywność, art. chemiczne, leki, bilety komunikacji miejskiej).

Poszczególne formy wsparcia udzielane są w zależności od realnych potrzeb beneficjenta. Sytuację klienta bada osoba pierwszego kontaktu. Ze względu na ograniczone środki zastrzegamy sobie prawo do nieudzielenia klientowi wnioskowanej przez niego określonej formy pomocy. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

 

Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

  1. Gospodarcza 2, 20-217 Lublin

nr telefonu: 515 447 779

e-mail: pomocpostpenitencjarna.lublin@gmail.com

godziny pracy osoby pierwszego kontaktu:

pon. 9:00 – 15:00; wt. 8:00 – 16:00; śr. 10:00 – 18:00; czw. 8:00 – 16:00

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

22221111