Dokumenty i akty prawne do pobrania

pdf Ustawa o pomocy społecznej
(rozmiar pliku: 1,10 MB)
pdf Ustawa o świadczeniach rodzinnych
(rozmiar pliku: 845 KB)
pdf Ustawa o funduszu alimentacyjnym
(rozmiar pliku: 611 KB)
pdf Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
(rozmiar pliku: 143 KB)
pdf Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
(rozmiar pliku: 318 KB)
pdf Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
(rozmiar pliku: 667 KB)
pdf Ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
(rozmiar pliku: 85 KB)
pdf Ustawa i ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
(rozmiar pliku: 104 KB)
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

(rozmiar pliku: 66 KB)
pdf Zmiana powyższego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2008 r
(rozmiar pliku: 42 KB)
pdf Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
(rozmiar pliku: 2,0 MB)
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna
(rozmiar pliku: 104 KB)
pdf Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze
(rozmiar pliku: 438 KB)