Ważne numery i adresy

  Komisariat Policji w Bychawie
  Bychawa, ul. Piłsudskiego 44
  tel. (81)  820-52-10
  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Wydział Rodzinny i Nieletnich
  Świdnik, ul. Wyszyńskiego 18
  tel. (81) 464-87-94
  Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  tel. (80) 112-00-02 (płatny pierwszy impuls)
  Prawnik: (22) 666-28-50 (poniedziałek i wtorek 17:00-21:00)
  Powiatowy Urząd Pracy w Bychawie
  Bychawa, ul. Mickiewicza 11
  tel. (81) 566-00-36
krus   Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Placówka Terenowa w Bychawie
  Bychawa, ul. Piłsudskiego 65 B
  tel. (81) 566-21-62, (81) 566-21-63
tel./fax (81) 566-16-86
zus   Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Lublinie
  Lublin, ul. Zana 36, 38 C
  tel. (81) 535-77-77
  Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ
  Lublin, ul. Szkolna 16
  tel. (81) 531-05-00
fax 81 531-05-28
  Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Ośrodek w Lublinie
  Lublin, ul. Czechowska 19
  tel. (81) 441-68-43
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Dział Pomocy Społecznej
  Lublin, ul. Spokojna 9
  tel. (81) 442-10-23
  Caritas Diecezji Lubelskiej
  Lublin, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2
  tel. (81) 532-95-71, (81) 743-64-65
fax 81 532-81-94
wl   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Lublinie
  Lublin, ul. Diamentowa 2
  tel. (81) 528-76-50
fax (81) 528-76-30