Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodu, w wysokości 153,00 zł/miesiąc:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Niezbędne dokumenty:

  • orzeczenie o niepełnosprawności albo
  • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

UWAGA! Świadczenia wypłacone na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych są dochodem zwolnionym od opodatkowania – podane kwoty zasiłków są kwotami netto. Ponadto świadczenia te nie są wykazywane w rocznym zeznaniu podatkowym.