Do pobrania

Druki na zebrania OSP 2019 r.: 
word Protokół Komisji Mandatowej OSP
word Protokół Komisji Uchwał i Wniosków na Zebrania OSP
word Protokół z walnego zebrania sprawozdawczego członków OSP
word Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP 
word  Lista obecności członków OSP i MDP
word  Plan finansowy OSP
word  Sprawozdanie z działalności OSP
 word  Raport OSP
 word  Plan działalności OSP
word Uchwała nr 1 walnego zebrania sprawozdawczego członków OSP

 

Druki na zebrania OSP:
docx Lista obecności osób zaproszonych na zebranie OSP
(rozmiar pliku: 14,7 KB)
docx  Protokół Komisji Mandatowej OSP
(rozmiar pliku: 14,4 KB)
docx  Protokół Komisji Uchwał i Wniosków na Zebrania OSP
(rozmiar pliku: 14,3 KB)
docx  Protokół z walnego zebrania sprawozdawczego członków OSP
(rozmiar pliku: 22,8 KB)
docx  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP
(rozmiar pliku: 22,2 KB)
docx  Zał. nr 1. Lista obecności członków OSP i MDP
(rozmiar pliku: 16,5 KB)
docx  Zał. nr 2. Sprawozdanie z działalności OSP
(rozmiar pliku: 19,8 KB)
docx  Zał. nr 3. Sprawozdanie i plan finansowy OSP
(rozmiar pliku: 21,6 KB)
docx  Zał. nr 3a. Sprawozdanie finansowe OSP
(rozmiar pliku: 20,4 KB)
docx Zał. nr 4. Raport OSP
(rozmiar pliku: 60,5 KB)
docx Zał. nr 5. Plan działalności OSP
(rozmiar pliku: 19,8 KB)
docx Zał. nr 6. Uchwała walnego zebrania sprawozdawczego OSP
(rozmiar pliku: 14,8 KB)

 

pdf Ceremonial_Strazacki_2023

pdf Uchwała

pdf Wniosek o nadanie Medalu Za Zasługi dla Pożarnictwa – 2

pdf Wniosek_o_nadanie_odznaczenia Wzorowy Strażak – 3