Aktualności

Gmina Krzczonów informuje, że realizacja zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest –  część 2w ramach  Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” jest dotowana na podstawie umowy nr 053/2024/D/OZ z dnia 8.07.2024 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

zdjecie wfoś

UWAGA UCZESTNICY PROJEKTU – INSTALACJE KOTŁY NA BIOMASĘ

(MONTAŻ W RAMACH PROJEKTU GMINY Z 2021 r.)

Gmina Krzczonów informuje iż w dniach 1-10.07.2024 przedstawiciele FIRMY ZPH Krzaczek
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Klikawie będą przeprowadzać
obowiązkowy przegląd gwarancyjny kotłów na pellet.
Uwaga: PRZEGLĄD JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY
Przegląd przeprowadzą serwisanci Paweł Romsicki i Sebastian Tusiński. W przypadku
wątpliwości co do autentyczności osób odwiedzających Państwa domostwa informujemy, iż
mogą Państwo żądać od tych osób wglądu do dokumentów potwierdzających tożsamość.
Termin serwisu będzie ustalany z Państwem indywidualnie bezpośrednio przez serwis.
W przypadku niejasności, obaw z Państwa strony co do autentyczności procesu serwisu
gwarancyjnego prosimy o kontakt telefoniczny 81 566 40 79 lub osobiście w pok. nr 11 Urzędu Gminy
lub drogą email: karol.kuropiewski@krzczonow.pl.

Do góry