Aktualności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Więcej o: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Krzczonów działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz na podstawie uchwały Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Krzczonów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Krzczonów. Więcej „OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT”

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH na dzień 2 lutego 2020 r.

Więcej o: PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH na dzień 2 lutego 2020 r.

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 02.02.2020 do godz. 07:30 dnia 03.02.2020
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu (np. zachodu). Więcej „PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH na dzień 2 lutego 2020 r.”

Do góry