Aktualności

Ogłoszenie Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Więcej o: Ogłoszenie Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1737) informuję, że na terenie województwa lubelskiego w dniach 9- 20 września 2017 roku, zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Więcej „Ogłoszenie Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii”

Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej

Więcej o: Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej

Na podstawie art.13 ust.1, art.38 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst : Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) w związku z § 6 ust.1,2,3,4,6,7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jednolity tekst : Dz. U. z 2014 roku, poz.1490 z późn. zm.) Wójt Gminy Krzczonów  ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony (licytację) na dzierżawę działek stanowiących własność Gminy Krzczonów, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Boży Dar numerem 59 o pow. 2,36 ha i numerem 99 o pow. 2,56 ha, Więcej „Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej”

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Więcej o: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Od 1 stycznia 2017 r. na terenie Powiatu Lubelskiego ponownie będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna.

Kto udziela porad?

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Ponadto porad będą mogli udzielać doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie związane ze świadczeniem pomocy prawnej).

Więcej „NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA”

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzczonów na lata 2017-2023

Więcej o: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzczonów na lata 2017-2023

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonymi badaniami w ramach przygotowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzczonów na lata 2017-2023 Wójt Gminy informuje, że w dniach 09-16.08.2017 r. na ternie Gminy Krzczonów przeprowadzone zostanie badania ankietowe w 2 grupach respondentów – 1. grupę stanowią mieszkańcy  gminy, 2. grupę stanowią przedstawiciel instytucji publicznych, przedsiębiorcy oraz członkowie organizacji społecznych. Więcej „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzczonów na lata 2017-2023”

Do góry