Pomniki

KRZCZONOW_POMNIK_1
Rys. 1. Pomnik poświęcony poległym i walczącym żołnierzom w II wojnie światowej w Krzczonowie (czas powstania: II ćwierćwiecze XX wieku), fot. Bogusław Okupny

DSC_1314
Rys. 2. Pomnik na cmentarzu parafialnym w Krzczonowie, przy ul. Partyzantów, fot. Bogusław Okupny

DSC_1203
Rys. 3. Pomnik poświęcony pamięci ofiar pacyfikacji dokonanej przez Niemców w Olszance.  Napis znajdujący się na tablicy: „Dnia 22 stycznia 1944 roku z rąk okupanta zginął 19-letni partyzant BCh Tadeusz Rorat. Żołnierze niemieccy za współpracę mieszkańców z partyzantami spalili gospodarstwa Nogi Piotra, Pawlaka Józefa, Kochańca Wojciecha, Kośki Jakuba, Leśko Józefa, Kochańca Jana, Leśko Stanisława, Podgórskiego Franciszka, Dziadosza Piotra, Nebskiego Grzegorza. Społeczeństwo” (czas powstania: I połowa XX wieku), fot. Bogusław Okupny

DSC_1206
Rys. 4. Pomnik żołnierzy Batalionów Chłopskich, poległych w walce z Niemcami w 1944 r. na Zastawiu (Las Żukowski), fot. Bogusław Okupny