Pożary sadzy

W sezonie grzewczym może dochodzić do pożaru sadzy w kominie. Jak zapobiegać i  jakie są skutki tego niebezpiecznego zjawiska? Poniżej informacje dotyczące tego rodzaju pożaru.

O pożarze sadzy mówimy wówczas, gdy w przewodzie kominowym dochodzi do zapalenia się pozostałości po pracy urządzenia grzewczego, czyli sadzy. Powstaje ona w wyniku niepełnego spalania się paliwa użytego do produkcji ciepła. Wyróżniamy tutaj min. materiały stałe, jak np. mokre drewno, śmieci i odpady komunalne, których nie można utylizować w ten sposób.

Kiedy dochodzi do pożaru sadzy?

Okresem  w którym najczęściej dochodzi do pożaru sadzy jest okres jesienno-zimowy, gdy urządzenia grzewcze pracują wiele godzin bez nadzoru. Nieregularne czyszczenie pieca oraz przewodu dymowego przez użytkowników /właścicieli budynków powoduje nagromadzenie się  materiału sadzy na ściankach komina. Pośrednio do pożaru  przyczynia się również spalanie  śmieci,  które mają złożony skład chemiczny  i wytwarzają bardzo dużo sadzy.

Niewłaściwym postępowaniem jest pozbywanie się sadzy poprzez wypalanie. Jest to bardzo niebezpieczne i wzbronione działanie, gdyż nawet niewielka ilość płynów łatwopalnych może spowodować wybuch sadzy, a w konsekwencji rozerwanie przewodu dymowego i pożaru całego budynku, a nawet śmierci użytkownika.

Jak poznać, że doszło do zapalenia sadzy w naszym obiekcie?

Pożarowi sadzy w przewodzie kominowym towarzyszy bardzo głośny szum spowodowany gwałtowną reakcją spalania . W niektórych przypadkach  z komina wydobywają się  płomienie ognia, strzelają z niego iskry  oraz gęsty, ciemny dym. Wysoka temperatura  podczas pożaru sadzy doprowadza do rozszczelnienia komina, co w konsekwencji może spowodować zapalenie się poddasza i pomieszczeń przylegających do przewodu kominowego. Pęknięty komin stwarza także niebezpieczeństwo zaczadzenia mieszkańców budynku. Obowiązek przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych reguluje w naszym kraju ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Rozporządzenie Ministra MSWiA  z 7 czerwca 2010 roku.

Co zrobić, gdy  dojdzie do zapalenia się sadzy ?  

Należy niezwłocznie wezwać Straż Pożarną, dzwoniąc pod numer 998 lub 112, informując dyspozytora  o bieżącej sytuacji i rozwoju pożaru. Powinniśmy także odciąć dopływ powietrza do kanału dymowego oraz pieca.

W żadnym wypadku  pożaru sadzy nie gasimy wodą, gdyż grozi to rozerwaniem komina!!!

Jednym ze sposobów  ugaszenia pożaru  jest wsypanie do przewodu kominowego wilgotnego piasku lub soli kuchennej. Innym sposobem jest podanie od strony wyczystki komina proszku do prania w niewielkiej ilości.

Czy komin po takim pożarze możemy użytkować?

Wszystko zależy od rodzaju komina i skali zniszczeń spowodowanych przez pożar. Każdorazowo należy dokonać szczegółowego sprawdzenia przez wykwalifikowanego mistrza kominiarskiego. To on zdecyduje, czy komin nadaje się do dalszej eksploatacji.