Pracownicy

REFERAT ORGANIZACYJNY

pok. 5 Sekretariat
Karolina Chmiel
tel. (81) 56 64 051
(81) 56 64 053
fax (81) 56 64 093
sekretariat@krzczonow.mbnet.pl

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY

pok. 14 Kierownik Referatu
Urszula Szacoń
tel. (81) 56 64 002 krzczonow@lu.jst.net.pl
pok. 8 Monika Drapsiak tel. (81) 56 64 051  sekretariat@krzczonow.mbnet.pl
Katarzyna Pawlak
Marianna Robak
pok. 12 Anna Zaręba tel. (81) 56 64 051 anna.zareba@krzczonow.pl 
Karolina Mróz  karolina.znoj@krzczonow.pl

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH, USC I EWIDENCJI LUDNOŚCI

pok. 15 Kierownik Referatu
Zastępca Kierownika USC
Waldemar Tylec
tel. (81) 56 64 085 usc@krzczonow.mbnet.pl
Marzena Merska-Rakotoarivo marzena.merska@krzczonow.mbnet.pl

REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI

pok. 7 Kierownik Referatu
Mariusz Robak
tel. (81) 56 64 079 mariusz.robak@krzczonow.mbnet.pl
Agata Gębska
Karol Kuropiewski karol.kuropiewski@krzczonow.pl
Karolina Sawicka  

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

pok. 10 Barbara Kozieł tel. (81) 56 64 058 zuk.krzczonow@mbnet.pl
Dagmara Maj
pok. 11 Weronika Portka tel. (81) 56 64 015  weronika.portka@krzczonow.pl

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik
Justyna Wałachowska
tel./fax (81) 56 64 023

tel. 739 180 161

krzczonow@ops.pl

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU

Dyrektor
Beata Gajur
tel. (81) 56 64 073
fax (81) 56 64 074
rokiskrzczonow@tlen.pl
www.rokis.pl

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

Kierownik
Elżbieta Łojewska
tel./fax (81) 56 64 110 sp_krzczonow@wp.pl
sekretariat@spkrzczonow.pl

 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRZCZONOWIE

Dyrektor
Jolanta Mysłowska
tel./fax (81) 56 64 110 sp_krzczonow@wp.pl
sekretariat@spkrzczonow.pl
Z-ca Dyrektora
Joanna Mazur
 tel./fax (81) 56 64 110 gimkrzczonów@wp.pl