RPO WL na lata 2014-2020

Inwestycje:

„Budowa, Przebudowa (Modernizacja) Wodociągu w miejscowości Krzczonów”

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krzczonowie”

“Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Strażackiej w Krzczonowie”

„Energooszczędne technologie oświetlenia ulic w Gminie Krzczonów”

Odnawialne Źródła Energii:

ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH = CZYSTE POWIETRZE W GMINIE KRZCZONÓW – CZĘŚĆ II:

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII = CZYSTE POWIETRZE W GMINIE KRZCZONÓW – ZAKOŃCZONY

Kultura:

Wsparcie dziedzictwa kulturowego poprzez remont obiektów wraz z wyposażeniem w Gminie Krzczonów

W modernizacji