Zabytki

Przepraszamy – strona w trakcie aktualizacji; ostatnia wersja: 12 stycznia 2017 r. godz. 21:03

Zespół kościelny w Krzczonowie

Pochodzi on z połowy XVII wieku. W jego skład wchodzi: późnobarokowy Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Kaplica Przedpogrzebowa z neogotycką dzwonnicą, Brama z murem okalającym, Kryte Schody, Kaplica z polnych kamieni, Drewniany Krzyż oraz budynek Plebanii.

Zespół usytuowany jest na niewielkim wzniesieniu pomiędzy ulicą Leśną a doliną rzeki Bełzy. Budynek kościoła posiada jednonawową konstrukcję z węższym i niższym prezbiterium zamkniętym 5-bocznie (zbliżonym do półkola). Po bokach prezbiterium na rzucie kwadratu od północy znajduje się skarbiec, a od południa zakrystia. Od zachodu kruchta w rzucie kwadratu.  

Wnętrze kościoła stanowi jednoprzestrzenna nawa główna otwarta łukiem tęczowym do prezbiterium niższego od nawy i nakryta płaskim stropem. W jego zachodniej części znajduje się chór muzyczny wsparty na dwóch toskańskich kolumnach. Lewą nawę zdobi obraz Matki Bożej (prawdopodobnie ofiarowany przez Jana III Sobieskiego) oraz obraz św. Barbary. Po prawej stronie natomiast usytuowany jest ołtarz z obrazami Przemienienia Pańskiego, Matki Bożej z Dzieciątkiem i św. Franciszkiem z Asyżu. Kościół posiada również wykonane w stylistyce Młodej Polski witraże figuratywne osadzone w oknach prezbiterium.

Kapliczki św. Jana Nepomucena

Naprzeciw kościoła (po przeciwnej stronie ulicy Leśnej), znajduje się kapliczka z drewnianą rzeźbą św. Jana Nepomucena, który jest patronem mostów, chroniącym przed powodzią. Jego kult jest bardzo rozpowszechniony w całej Polsce. Kapliczki przydrożne tego świętego w regionie lubelskim przekraczają niemal dwukrotnie liczbę kapliczek poświęconych Maryi. W drewnianej domkowej kapliczce z ozdobnie wyciętym otworem znajduje się ludowa drewniana polichromowana figura wygięta w pięknym kontrapoście, z nowym krzyżem w ręku. Pochodzi ona z XIX wieku.

Na obszarze Gminy Krzczonów znajduje się jeszcze jedna kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena. Usytuowana jest ona w miejscowości Krzczonów Trzeci przy drodze, w pobliżu skrzyżowania prowadzącego do Sobieskiej Woli PIerwszej. Jest to murowana kapliczka na rzucie czworokąta z dwuspadowym dachem, wewnątrz której znajduje się drewniana figura świętego pochodząca prawdopodobnie z 1788 roku.

Zespół dworski w Sobieskiej Woli Pierwszej

Jego powstanie szacuje się na przełom XVI i XVII wieku. Jak wynika z genealogii rodu, dwór znajdował się w rękach Jana Sobieskiego, potem jego syna, Marka Sobieskiego – senatora, chorążego nadwornego koronnego, kasztelana i wojewody lubelskiego – dziadka przyszłego króla Polski, Jana III Sobieskiego. Wola Sobieska stała się oficjalną nazwą dóbr i wsi w latach 1668-1673. Obecny dwór w Woli Sobieskiej został wzniesiony dopiero w pierwszej połowie XIX wieku. Posiadłość zajmuje powierzchnię 2,4 ha. W jej skład wchodzi budynek dworu oraz zespół parkowy z aleją starych lip. W chwili obecnej jest ona własnością prywatną.