Zielony szlak „Wyniosłości Giełczewskiej”

Przepraszamy – strona w trakcie aktualizacji, ostatnia wersja: 25 lipca 2017 r. godz. 07:42

zielony szlak
Rys. 1. Zielony szlak „Wyniosłości Giełczewskiej”, opracowanie: Łukasz Surma, na podstawie: [1]

Szlak przebiega w większości po drogach asfaltowych, a spośród innych szlaków przebiegających po terenie powiatu lubelskiego odznacza się wyraźnymi przewyższeniami (od 206 m n.p.m. do 278 m n.p.m.). Niektóre skrzyżowania nie są oznakowane, dodatkowym utrudnieniem jest stan nawierzchni. Szlak prowadzi po Wyniosłości Giełczewskiej, która jest obszarem o urozmaiconej rzeźbie terenu. Na trasie znajdują się liczne zjazdy i podjazdy, dlatego całość przeznaczona dla osób o niezłej kondycji, na rowerach z dobrze działającymi przerzutkami. Trud pokonywania wzniesień równoważą wspaniałe widoki.

W Krzczonowie warto zobaczyć kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z XVII w. oraz neogotycką dzwonnicę. W pobliżu miejscowości znajduje się Krzczonowski Park Krajobrazowy z charakterystyczną dla Wyżyny Lubelskiej urozmaicona rzeźbą terenu, licznymi wzgórzami, wąwozami, źródliskami. Na terenie parku znajdują się 3 leśne rezerwaty przyrody – Las Królewski (48,64 ha), Chmiel (25,7 ha) i Olszanka (8,75 ha) – obejmujące ochroną stanowiska dębu szypułkowego wraz z podszyciem i runem, kilkanaście pomników przyrody, oraz 2 zespoły przyrodniczo – krajobrazowe. Dwór w Sobieskiej Woli wybudowany w pierwszej połowie XIX wieku. Dwór położony jest w malowniczej okolicy, w sąsiedztwie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego, na wzniesieniu, nad rzeczką. Składa się ze starego dworu otoczonego 2,3 hektarowym parkiem ze starodrzewiem.

Źródło:
[1] rowerowelubelskie.pl