Centrum rekreacyjno-sportowe w Krzczonowie

Centrum powstanie w czerwcu 2017 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Projekt realizowany będzie na działkach 308/1 oraz 282/9. Na działce obok ROKiS powstanie zewnętrzna siłownia w sąsiedztwie placu zabaw, natomiast w „starym parku” – miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe. Zostanie położona nowa kostka brukowa, umieszczone elementy małej architektury: ławki, kosze, urządzenia rekreacyjne i oświetlenie parkowe. A to wszystko wśród nowych nasadzeń: bylin, krzewów i drzew.

Wysokość dofinansowania: 186 602,00 zł