Tablice

DSC_1303
Rys. 1. Tablica upamiętniająca ofiary mordu dokonanego na żołnierzach Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej na terenie Krzczonowa przez specjalną grupę operacyjną UB w latach 1944-1946, fot. Bogusław Okupny

016
Rys. 2. Tablica w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazujum im. M. Siemiona w Krzczonowie, upamiętniająca nauczycieli pomordowanych w Lublinie, Kumowej Dolinie k/Chełma i Oświęcimiu w latach 1941-1942, fot. Weronika Portka