Rezerwat „Olszanka”


Rys. 1. Wejście do rezerwatu przyrody „Olszanka”, fot. Krzysztof Wojciechowski

Rezerwat ten znajduje się na terenie gminy Jabłonna (przylega do granic gminy Krzczonów w okolicy miejscowości Olszanka). Jego powierzchnia to 8,75 ha. Został utworzony w 1983 r. w celu ochrony drzewostanu dębowego z domieszką grabu i sosny oraz wieloma gatunkami chronionymi runa leśnego.


Rys. 2. Lisie nory, fot. Krzysztof Wojciechowski

Fragmenty rezerwatu znajdują się na zboczach wzgórz ostańców o ekspozycji południowo-zachodniej i północno-wschodniej, których kąt nachylenia wynosi około 5°. Rezerwat „Olszanka” charakteryzuje się bogactwem fauny i flory. W 98% obszar porasta naturalny las dębowy o charakterze grądu.


Rys. 3. Wiosna w rezerwacie „Olszanka”, fot. Bogumiła Wójcik


Rys. 4. Jesień w rezerwacie „Olszanka”, fot. Krzysztof Wojciechowski

W drzewostanie występuje bardzo dużo okazów dębu szypułkowego, których wiek szacowany jest na około 200 lat – część okazów posiada imponujące rozmiary, kwalifikujące je jako drzewa pomnikowe.


Rys. 5. „Buk pospolity” – pomnik przyrody w rezerwacie „Olszanka”, fot. Krzysztof Wojciechowski

W podszycie występuje głównie grab i leszczyna. Runo ma charakter grądu typowego – można tu znaleźć rzadkie gatunki roślin, takie jak parzydło leśne, lilia złotogłów, podkolan biały i zielonawy, gnieżnik leśny i wawrzynek wilczełyko.


Rys. 6. Rezerwat „Olszanka” od strony pól uprawnych, fot. Krzysztof Wojciechowski

W rezerwacie stwierdzono zespół zwierząt typowy dla wielogatunkowych, różnowiekowych lasów o dużej powierzchni ekotopów i dużej różnorodności faunistyczne. Najcenniejszym i najbardziej różnorodnym elementem fauny są ptaki: sikora modra, sikora bogatka, sikora sosnówka, sikora uboga, muchówka żałobna, muchówka szara, dzięcioł duży, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, zięba, drozd śpiewak, kos, grzywacz, wilga, grubodziób, myszołów, szpak, pokrzewka czarnołbista, piecuszek i wiele innych.


Rys. 7. Ambona myśliwska przy rezerwacie „Olszanka”, fot. Krzysztof Wojciechowski

źródło: http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=100