Dokumenty strategiczne i planistyczne

pdf Strategia rozwoju gminy Krzczonów na lata 2022-2030
 pdf Strategia rozwoju gminy Krzczonów na lata 2015-2020
(rozmiar pliku: 4,69 MB)
pdf Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Krzczonów na lata 2015-2020
(rozmiar pliku: 4,84 MB)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzczonów:
pdf Uchwała Nr XXXI/154/2010 Rady Gminy Krzczonów z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzczonów
(rozmiar pliku: 533 KB)
pdf Tekst studium z syntezą ustaleń
(rozmiar pliku: 2,0 MB)
png Załącznik nr 2 do uchwały – arkusz 1
(rozmiar pliku: 9,67 MB – plik spakowany do formatu ZIP)
png Załącznik nr 2 do uchwały – arkusz 2
(rozmiar pliku: 17,9 MB – plik spakowany do formatu ZIP)
png Załącznik nr 2 do uchwały – arkusz 3
(rozmiar pliku: 15,8 MB – plik spakowany do formatu ZIP)
png Załącznik nr 2 do uchwały- arkusz 4
(rozmiar pliku: 15,9 MB – plik spakowany do formatu ZIP)