Klimat

Pod względem klimatycznym gmina Krzczonów znajduje się na zachodnich peryferiach obszaru, na który obejmuje klimat umiarkowany kontynentalny od południowego wschodu. Objawia się to w postaci skróconych przejściowych pór roku (przedwiośnia i przedzimia).


Rys. 1. Wykres klimatyczny dla gminy Krzczonów
źródło: opracowanie własne, na podstawie [1]

Średnia roczna temperatura na poziomie rzeczywistym wynosi 7,6oC. Opady są stosunkowo wysokie, sięgają 75 mm. Ich rozkład w czasie wiąże się z wyraźną przewagą w okresie letnim, co jest korzystne dla upraw roślinnych [1].


Rys. 2. Dni z zachmurzeniem i opadami na terenie gminy Krzczonów
źródło: opracowanie własne, na podstawie [2]

Okres wegetacyjny trwa 212 – 216 dni w roku. Wegetacja roślin rozpoczyna się wczesną wiosną i wiąże się z szybkim nagrzewaniem ziemi (zwłaszcza na silnie zalesionym i suchym obszarze). Zdarzają się tu uciążliwe przymrozki – wiosną (do maja włącznie) oraz jesienią (nawet już we wrześniu) – nie sprzyja to rozwojowi roślin [1].


Rys. 3. Wykres średnich prędkości wiatru w ciągu roku na terenie gminy Krzczonów
źródło: opracowanie własne, na podstawie [2]


Rys. 4. Róża wiatrów dla gminy Krzczonów
źródło: opracowanie własne, na podstawie [2]

 

Przypisy:
[1] Strategia Rozwoju Gminy Krzczonów na lata 2015-2020
[2] https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/prognoza/modelclimate/krzczon%C3%B3w_polska_7536163