Projekty budowy, przebudowy oraz remontu dróg

Fundusz dróg samorządowych

Projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 128524L w miejscowości Krzczonów od km 0+000 do km 0+226”

Projekt pn. Przebudowa drogi Gminnej nr 107290L w miejscowości Sobieska Wola II od km 2+298 do 2+869 km od km 2+869 do 2+951 km”

„Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gospodarstw i gruntów rolnych w miejscowości Krzczonów”

Przebudowa drogi powiatowej nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków-Kolonia na terenie gminy Krzczonów od km 2+302 do km 5+310

„Modernizacja (przebudowa ) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzczonów (ul. Lipniak)”.

„Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 117293L w miejscowości Sobieska Wola Pierwsza”

Przebudowa placu targowego wraz z budową chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2287L (ul. Żeromskiego) oraz 10 stanowisk postojowych przy ulicy Stanisława Reymonta w m. Krzczonów

„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krzczonów od km 0+000 do km 0+108”.

W modernizacji