Projekty budowy, przebudowy oraz remontu dróg

Fundusz dróg samorządowych

Projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 128524L w miejscowości Krzczonów od km 0+000 do km 0+226”

Projekt pn. „Przebudowa drogi Gminnej nr 107290L w miejscowości Sobieska Wola II od km 2+298 do 2+869 km od km 2+869 do 2+951 km”

Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gospodarstw i gruntów rolnych w miejscowości Krzczonów

Przebudowa drogi powiatowej nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków-Kolonia na terenie gminy Krzczonów od km 2+302 do km 5+310

Modernizacja (przebudowa ) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzczonów (ul. Lipniak)

Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 117293L w miejscowości Sobieska Wola Pierwsza

Przebudowa placu targowego wraz z budową chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2287L (ul. Żeromskiego) oraz 10 stanowisk postojowych przy ulicy Stanisława Reymonta w m. Krzczonów

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krzczonów od km 0+000 do km 0+108

Przebudowa drogi gminnej nr 107268L w miejscowości Krzczonów

Przebudowa drogi gminnej nr 112563L w miejscowości Krzczonów

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kosarzew Dolny

Przebudowa drogi gminnej Nr 107267L od km 0+000 do km 1+229 w miejscowości Krzczonów

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 112565L od km 0+057 do km 0+227 w miejscowości Olszanka

Remont drogi gminnej nr 112564L w miejscowości Krzczonów

W modernizacji