Dokumenty do pobrania

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY
pokój nr 12

pdf deklaracja na podatek rolny
(rozmiar pliku: 299 KB)
pdf deklaracja na podatek leśny
(rozmiar pliku: 228 KB)
pdf deklaracja na podatek od nieruchomości
(rozmiar pliku: 334 KB)
pdf informacja w sprawie podatku rolnego
(rozmiar pliku: 227 KB)
pdf informacja w sprawie podatku leśnego
(rozmiar pliku: 230 KB)
pdf informacja w sprawie podatku od nieruchomości
(rozmiar pliku: 238 KB)
pdf zwrot podatku akcyzowego
(rozmiar pliku: 361 KB)

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH, USC I EWIDENCJI LUDNOŚCI
pokój nr 15

pdf wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały
(rozmiar pliku: 271 KB)
pdf wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu
(rozmiar pliku: 277 KB)
pdf wniosek o wydanie dowodu osobistego
(rozmiar pliku: 121 KB)

REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI
pokój nr 7

pdf wniosek o wydanie zaświadczenia dot. przeznaczenia działek
(rozmiar pliku: 277 KB)
pdf wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
(rozmiar pliku: 107 KB)
word Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
pokój nr 10 i 11

pdf Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
(rozmiar pliku: 357 kB)
pdf wniosek o wyznaczenie do wyrębu, oznakowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna
(rozmiar pliku: 159 KB)
pdf wniosek o warunki przyłączenia do sieci
(rozmiar pliku: 121 KB)
pdf deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(rozmiar pliku: 186 kB)
word Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym