Dokumenty do pobrania

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY
pokój nr 6

pdf deklaracja na podatek rolny
(rozmiar pliku: 299 KB)
pdf deklaracja na podatek leśny
(rozmiar pliku: 228 KB)
pdf deklaracja na podatek od nieruchomości
(rozmiar pliku: 334 KB)
pdf deklaracja na podatek rolny od środków transportowych
pdf załącznik do deklaracji DT-1
pdf załącznik do deklaracji na podatek leśny 2
pdf załącznik do deklaracji na podatek leśny
pdf załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-1
pdf załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN- 2
pdf załącznik do deklaracji na podatek rolny ZDR – 1
pdf Załącznik do deklaracji na podatek rolny ZDR- 2
pdf informacja o gruntach
(rozmiar pliku: 227 KB)
pdf informacja o lasach
(rozmiar pliku: 230 KB)
pdf informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
(rozmiar pliku: 238 KB)
pdf załącznik do informacji o gruntach ZIR 1
pdf załącznik do informacji o gruntach ZIR 2
pdf Załącznik do informacji o gruntach ZIR 3
pdf załącznik do informacji o lasach ZIL 1
pdf załącznik do informacji o lasach ZIL 2
pdf załącznik do informacji o lasach ZIL 3
pdf załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN 1
pdf załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN 2
pdf załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN 3
pdf zwrot podatku akcyzowego
(rozmiar pliku: 361 KB)

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH, USC I EWIDENCJI LUDNOŚCI
pokój nr 2

pdf wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały
(rozmiar pliku: 271 KB)
pdf wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu
(rozmiar pliku: 277 KB)
pdf wniosek o wydanie dowodu osobistego
(rozmiar pliku: 121 KB)

REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI
pokój nr 3 i 11

pdf wniosek o wydanie zaświadczenia dot. przeznaczenia działek
(rozmiar pliku: 277 KB)
pdf wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
(rozmiar pliku: 107 KB)
word Wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-lub-warunków-zabudowy.

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
pokój nr 7 i 8

pdf Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
(rozmiar pliku: 357 kB)
pdf wniosek o wyznaczenie do wyrębu, oznakowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna
(rozmiar pliku: 159 KB)
pdf wniosek o warunki przyłączenia do sieci
(rozmiar pliku: 121 KB)
pdf deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(rozmiar pliku: 186 kB)
word Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym