GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

czyste-powietrze-plakat-1024x288

W urzędzie gminy Krzczonów działa Punkt konsultacyjny rządowego programu „Czyste Powietrze”.

Biuro mieści się w pokoju numer 11 i jest czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Do zadań punktu konsultacyjnego należny:

  • udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  • wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należny do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 

Kontakt:

Punkt konsultacyjno-informacyjny w Gminie Krzczonów: 81 56 64 079

Biuro Programu „Czyste Powietrze” w Lublinie: 81 561 21 61

Infolinia Programu „Czyste Powietrze”: 22 340 40 80