Ważne numery

  Gminny Ośrodek Zdrowia w Krzczonowie
  Krzczonów, ul. Żeromskiego 21
  tel. (81) 566-40-44
  Urząd Pocztowy w Krzczonowie
  Krzczonów, ul. Spokojna 7
  tel. (81) 566-40-39
  Zespół Szkolno-Przedszkolny: Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Krzczonowie
Gimnazjum im. M. Siemiona w Krzczonowie
  Krzczonów, ul. Leśna 1
  tel. (81) 566-41-10
  Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie
  Krzczonów, ul. Żeromskiego 11
  tel. (81) 566-40-73