Organizacja Urzędu

Rys. 1. Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Krzczonów, źródło: opracowanie własne, na podstawie zarządzenia nr 12/2015  Wójta Gminy Krzczonów z dnia 16.03.2015 r.