Organizacja Urzędu

obraz_2023-05-23_120158948

Rys. 1. Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Krzczonów, źródło: opracowanie własne