Rezerwat „Chmiel”


Rys. 1. Wejście do rezerwatu przyrody „Chmiel”, fot. Krzysztof Wojciechowski

Rezerwat przyrodniczy Chmiel zajmuje powierzchnię 25,70 ha. Cechą charakterystyczną tego terenu jest obecność tzw. ostańców denudacyjnych. W skład obszaru wchodzą zbocza rozległego wzniesienia o wysokości 265 m n.p.m. opadające w kierunku wschodnim i południowym. Ostoja pokryta jest całkowicie lasem, z przewagą lasu liściastego.


Rys. 2. Rezerwat „Chmiel” jesienią, fot. Krzysztof Wojciechowski

Rezerwat Chmiel utworzony został dla zachowania cennego, dwustuletniego drzewostanu dębowego (przede wszystkim dębu szypułkowego) o charakterze grądu z udziałem buka.


Rys. 3. Rezerwat „Chmiel”, fot. Krzysztof Wojciechowski

Drzewostan ten znajduje się na północno – wschodniej granicy naturalnego zasięgu występowania dębów szypułkowych. Jest to jeden z nielicznych rezerwatów w województwie lubelskim z tak doskonale zachowanym fragmentem takiego lasu.


Rys. 4. Rezerwat”Chmiel”, fot. Krzysztof Wojciechowski

Występujące tu lasy posiadają bogate podszycie i runo, w których obok pospolitych gatunków rosną gatunki rzadkich i zagrożonych roślin chronionych dyrektywą siedliskową: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, gnieźnik leśny, parzydło leśne i podkolan biały.


Rys. 5. Rezerwat „Chmiel” , fot. Krzysztof Wojciechowski

Podstawowym zagrożeniem ostoi jest brak naturalnych odnowień dębu szypułkowego. Z tego też względu, powstały rezerwat ma charakter również nasienny.


Rys. 6. Rezerwat „Chmiel”, fot. Krzysztof Wojciechowski

źródło: http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=89