Przedsiębiorstwo odbierające odpady

W 2020 r. odbiorem odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny z terenu gminy Krzczonów zajmuje się:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 35A
24-200 Bełżyce
tel. 885-260-507

Miejscem zagospodarowania zebranych z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzana Odpadów Komunalnych Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach.